Henkilö katsoo suun muotoisesta ikkunasta kaltereiden takaa

Vapaasana.org on sanan- ja lehdistönvapautta vaaliva, poliittisesti sitoutumaton ja arvovapaa mielipiteiden sekä tiedon julkaisutyökalu, jota ylläpitää sananvapauden tilasta huolestuneet yksityishenkilöt. Vapaasana.org toimii tarvittaessa kirjoitusten ja keskustelun alustana teemoille, jotka voivat olla perinteisessä mediassa tai isojen teknologiayritysten sosiaalisessa mediassa hankalia.

Sananvapaus on kansalaisen perusoikeuksiin kuuluva oikeus ilmaista ja vastaanottaa julkisuudessa mielipiteitään. Länsimaisissa demokratioissa sananvapauden ydinsisällöksi on usein mielletty ennakkosensuurin poissaolo. Lainsäädännössä on kuitenkin myös rajoituksia sananvapaudelle silloin, kun sen käyttö loukkaa jotain toista oikeushyvää.

Sananvapaus on määritelty eri laeissa ja sopimuksissa eri tavoin. Esimerkiksi Suomen perustuslaissa sananvapaus tarkoittaa oikeutta ilmaista ja vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä kenenkään sitä ennakolta estämättä. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan sananvapaus on oikeus, joka sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.

Emme vastaa sisällön oikeellisuudesta, mutta sanoudumme irti vihapuheesta ja laittomuuksista. Kirjoittajamme kirjoittavat omilla nimillään ja vastaavat omista kirjoituksistaan.

Mikäli haluat saada äänesi kuuluviin, lähetä artikkeliehdotuksesi osoitteella markku@vapaasana.org