Puusilmät päättämässä korona-asioista?

EDITOITU/PÄIVITETTY 1.8.2021

Minulla on lannerangan kierteisskolioosi. Se yhdessä stressin, epäterveellisten ruokatottumusten ja istumatyön kanssa tekivät elämästäni pitkään todella kivuliasta. Tapasin kymmeniä lääkäreitä, fysioterapeutteja ja muita oman alansa kiistattomia asiantuntijoita, jotka kukin vuorollaan kehottivat minua mm. laittamaan syvät vatsalihakset kuntoon esim. lankuttamalla, istumaan korostetun ryhdikkäästi työpöydän ääressä ja jopa hyödyntämään ylimääräistä pientä tyynyä autossa jos auton ristiseläntuen säätö ei olisi ”riittävä”. Viimeisin tapaamani lääkäri määräsi minulle lihasrelaksanttien ja vatsansuojalääkkeiden ohessa todella kovat kipulääkkeet sekä TENS -sähköshokkikivunlievityslaitteen. 

Päätin kuitenkin työkaverin suosituksesta antaa vielä yhdelle fysioterapeutille mahdollisuuden. Kyseessä oli nuori kaveri Oulusta nimeltään Mikko Lausmaa, joka jo ensimmäisellä käynnillä ampui alas käytännössä kaiken minulle aiemmin lääkäreiden ja muiden fyssareiden toimesta väitetyn. Hän kertoi seikkaperäisesti uusimman tieteellisen tutkimustiedon mukaan miten asiat oikeasti ovat. Staattiset vatsalihasliikkeet, kuten lankutus, vatsan ryhdikäs jännittäminen työpöydän ääressä ja iso ristiseläntuki olivat itse asiassa todennäköisesti pahentaneet vaivaani jo monta vuotta. Hän näytti muutaman simppelin venytyksen, joilla saan ensiapua kiputiloihin ja opetti mitä lihaksia minun tulisi vahvistaa ja miten. Tästä on nyt useampi vuosi ja olen jo aikapäivää sitten myynyt TENS-laitteen tarpeettomana. Selkäni on ollut paremmassa kunnossa kuin koko aikuisikänäni vaikka lihaskuntoliikkeetkin ovat taas tovin olleet etupäässä suun kautta tapahtuvaa keskikehon rakentamista. Miksi kerron tämän? Uusin tutkittu tieto, joka on vanhan tiedon ja tieteenharjoittajien enemmistön kanssa kovasti ristiriidassa ei aina tavoita asiantuntijoita saatikka potilaita, koska laaja ”konsensus” on sitä vastaan. Ei edes uskalleta kyseenalaistaa. Ryhmäpaine pistää viisaatkin toimimaan joskus logiikan vastaisesti ja niin kuin ”ylhäältä sanotaan”.

Koronaviruksen julkisessa käsittelyssä on havaintojeni mukaan ainakin 5 alla eriteltyä asiaa, jossa yhteiskunnan tärkeät ja luotettavaksi mielletyt toimijat, eli media (ml. sosiaalinen media), viranomaiset ja jopa terveydenhuollon kattojärjestöt syyllistyvät nyt samankaltaiseen puusilmäisyyteen kuin lääkärit ja ammattilaiset yllämainitsemassani esimerkissä.

 1. Tieteeseen pohjaavan debatin sensurointi. Virallisesta linjasta poikkeavien mielipiteiden, huolien ja jopa vertaisarvioitujen tutkimuksien sensurointi ei kuulu sananvapauteen tai tieteeseen – saatikka huippututkijoiden ja -lääkäreiden maalittaminen. Tiede on luonteeltaan itseään korjaavaa ja perustuu tiedon vaihtoon. Nyt sananvapautta ja tiedettä on rajoitettu ennen näkemättömällä tavalla. Tieteelliset keskustelut koronaviruksesta tai rokotteesta häviävät Youtubesta, huippututkijoiden some-tilit suljetaan ja media vaikenee soraäänistä täydellisesti, vaikka ne pohjautuisivat uusimpaan tutkittuun tietoon ja tulisivat tunnettujen huippututkijoiden suusta. Viimeksi mRNA -rokotteen kehittäjänä tunnettu Tri. Robert Malone on tuonut julki huoliaan rokotteiden suhteen, jonka johdosta jopa hänen LinkedIn -profiilinsa oli poistettu. Lääkäreitä ja jopa professoreja on irtisanottu työstään valtavirrasta poikkeavien, tieteelliseen näyttöön pohjautuvien huolien esille tuomisesta. Tri. Bret Weinsteinin DarkHorse Podcast Youtube -kanavalta on sensuroitu videot, jossa keskustellaan, tieteen keinoin, rokotteiden mahdollisista ongelmista. Vaikka tämän hetken tiedon valossa olisikin niin, että rokotteet olisivat paras ratkaisu tilanteeseen, niin jos keskustelu, kritiikki ja huolet nyt ja jatkossa sensuroidaan, mistä saamme tiedon jos joku meneekin pieleen? Tieteellistä keskustelua ei saa rajoittaa.
 2. Muiden, jo tutkimuksin tehokkaiksi todettujen turvallisten hoitomuotojen kuin rokotteen tieteellisen tutkimustiedon sensurointi ja vähättely. Tämän taustalla voi olla fakta, että nykyiset korona-rokotteet on saatettu markkinoille mm. EMAn ja FDAn ehdollisella poikkeusluvalla. Yksi luvan voimassaolon ehdoista on, että muita toimivia hoitomuotoja ei saa olla tarjolla. Valitusta koronanhoitostrategiasta (=rokotteet) poikkeaminen ei myöskään ole varmasti kovin helppoa, koska juna liikkuu jo. Yli 60:n tutkimuksen voimin tehokkaaksi todetun Ivermektiinin patentit ovat rauenneet ja apteekin hyllyltä vain n. yhden dollarin/kpl maksavassa lääkkeessä ei ole enää juuri liiketoimintahyötyjä saatavilla. Turvalliseksi todetun ivermektiinin tehosta vaietaan tehokkaasti FLCCC:n tiedottamiskampanjoista huolimatta. Lisää vettä salaliittoteoreetikoiden myllyyn lisäsi laajasta positiivisten tutkimusten massasta poikkeava Tri. Andrew Hillin sponsoroitu tutkimus, jossa monen muunkin tutkimuksen pohjalla olleesta lähdeaineistosta saatiin johtopäätöksiksi ristiriitaisesti vähemmän tehokas kuva Ivermektiinistä. Erikoisesti mm. Yhdysvaltain ruoka- ja lääkevirasto FDA yhdessä WHO:n kanssa viittaavat käytännössä vain tähän tutkimukseen perustellessaan nihkeätä suhtautumistaan ivermektiiniin -samalla kuitenkin ihmeellisesti unohtaen tai silmät sulkien 60:lta muulta tutkimukselta aiheesta. On ehkä hyvä havaita, että WHO saa rahoituksensa merkittävältä osin koronarokotteita valmistavalta lääketeollisuudelta, joten pienellä ponnistelulla nähtävillä on eturistiriita, josta ihmeellisesti juuri kukaan ei tunnu olevan kiinnostunut julkisesti puhumaan tai kirjoittamaan. Aiheen läpivalaisu vähentäisi varmasti spekulaatiota ja haitallisia epäluuloja sekä vähentäisi rokotevastaisuutta ja salaliittoteorioita. Ymmärrettävää on, että laajoja Ivermektiinitutkimuksia tai lääkelupahakemuksia koronahoidoksi ei lääketeollisuus itsenäisesti tule tekemään, koska rahaa ei ole enää Ivermektiinissä patenttien rauettua tarjolla. Nyt WHO:lta, FDA:lta, EMA:lta ja kotoisammin THL:ltä kaivattaisiinkin johtajuutta.
 3. Rokotehaittojen vähättely ja jopa valheellinen vakuuttelu siitä, että haittoja ei ole tai, että tiedettäisiin niiden olevan merkittävästi vähäisemmät kuin itse viruksen haitat. Jotta voitaisiin ylipäätään verrata kahden vaihtoehdon haittojen määrää tai laatua, täytyisi ne tuntea. Vaikka uutta tietoa syntyy päivittäin, niin koronavirusta ei vielä täysin tunneta. Huolestuttavinta on, että uusia rokotteita ja niiden kaikkia vaikutuksia ei tunneta vielä senkään vertaa. Rokotteiden kehittäminen on perinteisesti juuri turvallisuustestausten ja pitkäaikaishaittojen tunnistamisen vuoksi ollut pitkäkestoista työtä, joka on nyt osin ohitettu ja meillä on käynnissä nyt kautta ihmiskunnan historian suurin ihmiskoe. Koronarokotteet ovat saaneet ehdollisen poikkeusluvan hätätilan johdosta, koska kaikkia testauksia ei vielä ole suoritettu. Jotta nyt käynnissä olevan laajamittaisen rokotusohjelman mahdolliset rokotehaitat ja hiljaiset signaalit tulisivat aidosti esiin, keskusteluilmapiirin pitäisi mahdollistaa se, mutta tällä hetkellä vähättely ja villaisella painaminen toimii päinvastaisesti.
  FIMEAlle on Suomessa raportoitu hälyttävä määrä, n. 9500 haittavaikutusilmoitusta koronarokotteista, joista peräti 6500 odottaa vielä käsittelemistä FIMEAn ruuhkautumisen vuoksi. Haittavaikutusilmoitusten joukossa on 100 ilmoitusta, jossa raportoidaan rokotteen johtaneen henkilön kuolemaan. Lisäksi erityisen merkillepantavaa on, että rokotehaittailmoitusten joukossa on myös n. 2000 ilmoitusta vakavasta haitasta. FIMEA:n sivuilta löytyvän määritelmän mukaan haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on: johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut pysyvän vamman, toimintakyvyn laskun tai synnynnäisen epämuodostuman. Miksi tästä ei näy juuri uutisointeja tai jos uutisoidaan, niin asiaa vähätelleen ja vääristellään?
  ”Koronakuolemat” ilmoitetaan uutisissa kattavasti päivittäin, mutta ilmoitettuja koronarokotekuolemia ei. Onko toisen kuolinsyyn ihmishenki arvokkaampi kuin toisen? Koronakuolemien raportointiin liittyy vieläpä epätieteellinen ”ajallisen yhteyden automaatti”. Eli jos henkilö kuolee sydänkohtaukseen tai vanhuuteen ja edellisestä positiivisesta koronadiagnoosista on alle 1 kk, on kuolema automaattisesti koronakuolema, olipa todellinen kuolinsyy mikä tahansa -vaikkapa siis auto-onnettomuus. Samanlaista automaattia ei rokotehaittojen raportoinnissa ole, vaan rokotehaittaraportointi vaatii aina rokotehaittailmoituksen täyttämisen. Toki edelleen täytyy myös muistaa, että raportoitu rokotehaitta ei ole vahvistettu rokotehaitta, vaikka FIMEAn oman tilastoinnin mukaan rokotehaittailmoituksista n. 60% onkin potilaita hoitaneiden ja heidän tilansa oletettavasti parhaiten tuntevien lääkäreiden ja muun terveydenhuollon henkilökunnan tekemiä ja vain n. 40% tavallisten kansalaisten (toisin kuin mediassa on hiljattain uutisoitu). Tästä huolimatta esim. sikainfluenssan Pandemrix -rokoteohjelma keskeytettiin jo n. 300 raportoidun (vakavan?) haitan kohdalla ja nyt ollaan moninkertaisissa numeroissa koronarokotteiden osalta. Miksi nyt raportoituihin rokotehaittoihin suhtaudutaan näin eri tavalla kuin vaikkapa sikainfluenssan aikaan?
 4. Koronaviruksen vaarallisuudesta tulee ammattilaisten suullakin logiikan suhteen ristiriitaista tietoa. Koronaviruksen tiedetään olevan vaarallinen ennen kaikkea vanhuksille ja henkilöille, joilla on yksi tai etenkin useampi perussairaus. Useimmat työikäiset tai nuoremmat sairastavat viruksen oireettomana tai vähäisin, tavallisen flunssan oirein. Tiedetään myös jo, että rokotteet näyttäisivät suojaavan tehokkaasti taudin vakavilta muodoilta ja, että perussairaat sekä vanhukset ovat meillä ja maailmalla etupäässä jo rokotteensa saaneet. Mikä on siis se syy, että koronaviruksen ei voi nyt antaa kiertää jäljellä olevan perusterveen, nuoren ja työikäisen väestön parissa, niinkuin virukset yleensä tekevät? Etenkin, kun rokotteetkaan eivät uusimman tiedon valossa estä tautia leviämästä, vaan lähinnä ehkäisevät rokotettua itseään taudin vakavalta muodolta. Missään vaiheessa ei ole Suomessa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky pettänyt, eikä tuoreimman tiedon valossa siihen näytä isoa riskiä enää olevan. Paljon huomiota saanut epämääräinen nk. long covid oireilu ei myöskään täyttäne vaadittavia vakavan yleisen uhkan tunnusmerkistöjä, vaan uutisointi ja jopa harvat tutkimuksetkin long covid -oireiden tiimoilta ovat ristiriitaisia ja puutteellisia. Näyttäkää siis minulle tutkimustietoon pohjaavat laskelmat, joiden perusteella voidaan enää oikeuttaa tämä yhteiskuntaa järisyttänyt, rajoittanut ja jättimäisesti velkaannuttanut poikkeustila tai yhä kiihtyvät rokotemarkkinoinnit -joissain maissa jopa ennen näkemättömin, ihmisoikeuksia polkevin pakkokeinoin? Mikä on se uhkaskenaario? Montako kuolemaa? Mikä on hintalappu? Miksi laumasuoja on vieläkin syytä hankkia vain rokottamalla kaikki, sairastamalla saatavan/saadun immuniteetin + rokotteen yhteisvaikutuksen sijaan? Vaikuttaisi siltä, että joidenkin vasta-ainetutkimusten perusteella vanha laumasuojan määritelmä alkaisi itseasiassa useissa maissa olla jo saavutettu rokotteiden ja sairastaneiden yhteenlaskettuna yhteisvaikutuksena. Miksi rokotepassia ajetaan nyt niin voimalla, vaikka jopa kymmenien hiljattain julkaistujen tilastojen ja tutkimusten mukaan rokotetut levittävät tautia niinikään? On totta, että joidenkin, jopa useimpien tutkimusten perusteella rokotetut eivät levitä yhtä voimakkaasti ja kuten aiemmin todettua sairastavat itse taudin usein lievemmin oirein, mutta on myös jonkin verran tämän tiedon kanssa ristiriidassa olevaa tutkimusnäyttöä sekä tilastointia. Näyttäisi myös tuoreimman tiedon mukaan siltä, että rokotteiden teho uusimpia variantteja vastaan on toivottua heikompi ja heikkenee nopeasti jo muutaman viikon jälkeen edelleen. Onko siis oletettavaa, että rokotteiden teho tulevia variantteja vastaan on edelleen vain heikompi? Varmaa on, että opimme koko ajan lisää.
 5. Kuka todellisuudessa kertoo meille meidän tarvitsemat lääkehoidot ja toimenpiteet? Vaikkapa käsien desinfiointi ja kasvomaskit sisältävät tutkitusti etunsa, mutta on myös joukko tieteellisesti valideja tutkimuksia, joiden perusteella näissäkin voidaan mennä pieleen. Itse maallikkona pelkään vaikkapa väärinkäytettynä kasvomaskien (erityisesti kangasmaskien) mukana hengityselimiin syntyviä sienitulehduksia, joka oli myös hiljattain julkaistun tutkimustiedon mukaan edellisen pandemian, l. espanjantaudin kuolemien merkittävä aiheuttaja. Lisäksi maalaisjärjellä ajateltuna toistuva hiilidioksidin hengittäminen ja siitä johtuvat päänsäryt, eivät voi olla meille hyväksi. Käsidesien suhteen pelkään puolestani hyvien bakteerien häviämistä. Ylipäätään ihmisen oma vastustuskyky ja puolustusjärjestelmä pitäisi varmaankin yrittää pitää kunnossa, eikä välttämättä tarjota kaikkeen medikalisaation ratkaisua, niinkuin on enenevissä määrin ollut nyt tapana. Huolissani olen myös hivenen siitä, että meidän terveydenhuollon ohjeistus tulee WHO -> THL -linkin myötä ainakin osin WHO:n rahoittajilta, eli lääketeollisuudelta, jonka tehtävä puolestaan on tehdä sijoittajilleen rahaa. Jos ihminen on terve, se ei osta lääkkeitä, eikä lääketeollisuutta juuri tarvita. Itsestäänselvää on, että sijoittajat ja lääketeollisuus lähtökohtaisesti arvottavat sellaiset lääkkeet tuotekehityksessään korkeammalle, joita voidaan määrätä pidempiaikaisena kuurina tai toistuvasti, kertahoidon / annoksen sijaan. Ja en varmaankaan ensimmäinen ole, joka tämän kysymyksen esittää, että eikös lääketeollisuuden taloudellisten etujen mukaista olisi jos ihmisten vastustuskyky olisi vähän alhaisempi? Toki edelleen täytyy myös muistaa, että lääketeollisuus on todennäköisesti eniten säädeltyjä ja valvottuja toimialoja, eikä ole syytä syyttävää sormea sinne päin osoittaa. Taloudelliset yhteydet ja motiivit täytyy kuitenkin tuoda esiin läpinäkyvästi, jotta itse kukin voi arvioida tilanteen parhaan tiedon valossa. Kaipaisin tähänkin enemmän julkista keskustelua ja läpivalaisua myös asianomaisten puolelta.

Olen yrittänyt lähestyä toimittajia, THL:ää, Fimeaa ja muita asianomaisia, jotta saisin vastauksia kysymyksiini ja jotta osaisin levittää edelleen vain parasta saatavilla olevaa tutkittua tietoa. Toistaiseksi monet kysymykseni ovat vielä vailla järkevää vastausta. Haluan pohjata kaiken esittämäni tutkittuun ja vahvistettuun tietoon ja jos yllä esitän jotain virheellistä, korjaan sen mielelläni välittömästi.

6 kommentti tähän julkaisuun: “Puusilmät päättämässä korona-asioista?

 1. Paluuviite: Salaliittoteoriaa - Olli Posti

 2. Kartsa

  Markku ei ilmeisesti ole lukenut esim. Peter Götzschen teosta Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus. Kyllä lääkejättejä voi syyttää ja lujasti! Niiden valvonnankin kanssa on niin ja näin koska korruptio..

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *