Tervetuloa vapaasana.org blogialustalle

Sananvapaus on ollut jo tovin hyökkäyksen alla. Lehdistönvapaus on ollut ongelmissa niinikään. Internetin aikakaudella perinteinen mediatoimitus ja journalistin eettiset ohjeet ovat paikoin jääneet ison rahan ja poliittisen vaikuttamisen alle, jolloin joistakin ennen luotettaviksi uskotuista medioista on tullut propagandakoneistoja. Digiaikana jokainen on viime päiviin saakka pystynyt valitsemaan oman informaatiokuplansa ja arvomaailmaansa sopivan esitystavan maailman tapahtumien seuraamiseksi. Ja useat meistä ovatkin valinneet seurattavakseen niitä medioita ja henkilöitä, joiden uskoo esittävän uutiset ”objektiivisesti” vain, koska kyseinen media uutisoi asiasta pääsääntöisesti juuri omien arvojemme mukaisesti. Näitä informaatioita sitten jaetaan samanmielisten kanssa, jotka ovat saman kuplan sisällä mahdollisimman paljon samaa mieltä asioista. Useat pitävät myös omaa maailmankuvaansa oikeana – ja nimenomaan ainoana oikeana.

Vuosi 2020 ja viimepäivien tapahtumat näyttävät nyt muuttaneen tiedonvälityksen lainalaisuuksia edelleen huonompaan suuntaan. Hälyttäviä yksittäisiä tapahtumia on nähty, kun tietyt aiheet tai poliittiset mielipiteet ovat globaalisti pannassa. Tästä median murroksesta itsestään olisi aihetta täyspitkään syvääluotaavaan kirjoitukseen, mutta eipä mennä siihen tällä kertaa tämän enempää. Vapaasana.org on luotu työkaluksi internetissä käytävään perusteltuun, totuuteen pyrkivään ja toisia kunnioittavaan keskusteluun.

Vapaasana.org on täydellisesti poliittisesti riippumaton viestintäväline. Keskeisinä arvoina tämän työkalun toiminnassa pidämme ennakkoluulottomuutta, suvaitsevaisuutta ja totuuden tavoittelua.
 
Tiede on itseään korjaavaa, joka tarkoittaa karkeasti sitä, että jossain vaiheessa uusi ajatus haastaa vanhan, syntyy ristiriita ja jos uusi ajatus selittää jonkin ilmiön paremmin, siitä tulee uusi hyväksytty totuus. Hivenen ristiriitaisesti ajateltuna konsensus ei siis ole välttämättä edes aina se tavoiteltava tilanne -sehän tarkoittaisi sitä, että uusia ajatuksia ei enää aiheesta esitettäisi, eikä kehitystä siten tapahtuisi. Tähän osaltaan pohjautuu myös sanan- ja lehdistönvapaus, jotka esiintyvät myös useimpien länsivaltioiden perustuslaeissa. Jotta kehitystä tapahtuisi, on eriäviä mielipiteitä pystyttävä esittämään ja keskustelua käymään.

Mieti rehellisesti kumpi on oma metodisi?


Tiedämme, että ”virallista totuutta” kyseenalaistavat keskustelut eivät ole kovin muodikkaita ja herättävät todennäköisesti joissakin meissä mielipahaa. Julkaisemme kirjoitukset täällä tiedostaen, että viime aikoina suuret teknologiayritykset (nk. Big Tech) ovat mielivaltaiselta tuntuvalla tavalla sensuroineet sosiaalisen median sisältöjä, kirjoittajia ja jopa kokonaisia viestintäalustoja. Vaadimme kirjoittajiamme pitäytymään parhaan kykynsä mukaan vihapuheesta tai valheellisen tiedon levittämisestä. Virheitä kirjoituksissa ja tänne linkatuissa aineistoissa varmasti kuitenkin on ja tulee olemaan. Virheettömiä kun ei tiettävästi löydy mistään -tai korjattakoon sen verran, että virheettömyys, niin kuin kaikki muukin on suhteellista 🙂

Kannustamme kirjoittajiamme hyödyntämään verifioitua tietoa, tilastoja ja erityisesti tutkimuksia. Hienoa olisi, jos kaikki väitteet voisi perustella arvostetussa tiedelehdessä julkaistuilla kaksoissokkotesteillä tehdyillä vertaisarvioiduilla tutkimuksilla, mutta mm. ilmiöiden tuoreudesta tai tulenarkuudesta johtuen tämmöisiä ei valitettavasti useinkaan ole saatavilla. Kannustamme kuitenkin kaivamaan tiedon mahdollisimman alkulähteilleen ja tätä toimintatapaa käyttämällä kirjoittajamme on jo monta somessa kiertänyttä kohu-uutista ampuneet alas, eikä lähteneet niitä edelleen levittämään. Terve lähdekritiikki ja myös vastakkaiseen kantaan tutustuminen esim. uutisaihetta netistä hakemalla debunked- tai hoax- lisähakusanoilla kuuluukin ihannekirjoittajiemme perustoimintatapoihin.

Valitettavan moni ottaa nettikirjoituskiihkossaan yhden lauseen irti asiayhteydestään ja levittää siitä saatavaa väärää mielikuvaa omalle kuplalleen. Valitettavan moni myös jättää oman arvokuplansa kanssa ristiriitaisen videon, artikkelin tai päivityksen tyystin tutustumatta -etenkin jos se vie pidempään kuin minuutin. Onpa pelottavan yleistä myös kommentoida näitä sisältöjä joihin itse ei vielä kuitenkaan ole edes tutustunut.

Huomioitava on, että tänä päivänä jopa alansa luotetuimmat asiantuntijat ovat julkisissa keskustelussa voimakkaasti eri mieltä keskenään ja tutkimuksia tai ainakin perusteltuja näkemyksiä löytyy aiheesta kuin aiheesta, melkeinpä minkä tahansa kannan perusteluiksi. Nämä ovat hyviä ammuksia internetin kanavissa käytäviin loputtomiin väittelyihin. Näin käy myös eittämättä useiden täällä käsiteltyjen aiheiden tapauksissa. Kaikesta internetin tuomasta helppoudesta huolimatta, väittääkseen luotettavasti jonkun asian olevan jollakin tavalla, täytyy nähdä erityisen paljon vaivaa ja altistaa näkemyksensä kriittiselle keskustelulle. Sitä varten vapaasana.org on olemassa.

Alusta on luotu yhteiskunnan epäkohdista käytävän keskustelun työkaluksi. Mikäli sinulla on postaus, jonka taustat olet selvittänyt parhaan kykysi mukaan laita artikkeli meille sähköpostilla julkaistavaksi: markku@vapaasana.org

vapaasana.org tarjoaa tehokkaat työkalut jakaa postausta edelleen muihin sosiaalisen median kanaviin.

Antoisia luku- ja keskusteluhetkiä!

vapaasana.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *