Ajatuksia Fimean ylilääkäri Maija Kaukosen väitteistä Seurassa 7.12.2021

En ole epidemiologi, virologi tai edes lääkäri. Olen lääketieteen ja virusten leviämiseen liittyvän tieteen suhteen pelkkä hölmö maallikko, joka on yrittänyt saada tolkkua käsissämme olevasta koronapandemiasta ja siihen liittyvästä viestinnästä. Virallinen viestintä on nimittäin ollut… jos nyt ei valheellista, niin vähintäänkin merkillisen yksipuolista. Se on myös keskeinen syy miksi olen menettänyt merkittäviltä osin luottamukseni viranomaisviestintään koronapandemiassa. Kommentoin esimerkin omaisesti tässä kirjoituksessani muutamia Fimean ylilääkäri Maija Kaukosen Seura-lehdessä antamia vastauksia etupäässä julkisen tarkastettavissa olevan tieteellisen näytön pohjalta. Tulen mielelläni korjatuksi. 🙂

Alkuperäinen Seuran artikkeli luettavissa täällä: https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/kuinka-usein-koronarokotteesta-aiheutuu-vakava-rokotehaitta-fimean-ylilaakari-maija-kaukonen-vastaa-yleisimpiin-huolenaiheisiin/

Seura: ”THL:n tutkimuksen mukaan elokuuhun mennessä lähes 1 700 suomalaista oli kuollut kolmen viikon kuluessa ensimmäisen rokoteannoksen saamisesta. Pitääkö tästä olla huolissaan?”


Kaukonen: ”Ei. Rokotukset aloitettiin kaikkein iäkkäimmästä ja hauraimmasta väestönosasta. Heidän riskinsä menehtyä sairauksiinsa on lyhyelläkin aikavälillä suuri, esimerkiksi Helsingissä hoivakotiin muuttavan iäkkään henkilön odotettavissa oleva elinaika on keskimäärin noin kaksi vuotta. Koronarokote suojaa ainoastaan koronavirusinfektiolta, ei perussairauksilta.

THL on tutkinut rokotettuja ja verrannut heidän kuolleisuuttaan samanikäisiin ja yhtä sairaisiin rokottamattomiin. Rokotettujen kuolleisuus rokottamisen jälkeen oli rokotteesta riippumatta pienempää kuin heidän kaltaisillaan rokottamattomilla vastaavana ajanjaksona.”

Minä: Kaukosen vastauksen ensimmäinen osio on puhdasta asiaa. Ihmisiä kuolee rokotteista huolimatta. Vastauksen toinen osio onkin sitten jo hankalampi niellä pureksimatta.

Kaukonen viittaa ilmeisesti tähän THL:n erikoistutkija Petteri Hovin 27.8.2021 tiedotteessa kerrottuun ei-julkiseen raporttiin/tutkimukseen, jonka mukaan rokotettujen kuolema on merkittävästi alhaisempaa kaikissa ikäryhmissä välittömästi rokotuksen jälkeisinä viikkoina. https://thl.fi/fi/-/thl-n-turvallisuusseuranta-kuolleisuus-on-ensimmaisen-koronarokotuksen-jalkeen-matalampaa-rokotuksen-saaneilla-kuin-rokottamattomilla Yritin kysyä aiheesta tutkijalta tarkempia tietoja, jotta voisimme ymmärtää tieteellisen perusteen esitetyille tuloksille, mutta valitettavasti tietojen julkaisuun ei toistaiseksi vielä ole aika THL:llä riittänyt. Asiaa ei siis voida valitettavasti mitenkään tarkastaa.


Sinänsä harmillista, sillä kyseessä olisi tiedon osoittautuessa oikeaksi mahdollisesti sensaatiomainen tulos, joka poikkeaa joistakin muualla maailmalta vastaani tulleista tiedoista. Toki Hovin analyysi käsittelee ensimmäistä rokotusta, kun taas esimerkiksi tässä PHE (Public Health Englandin) taulukossa on tuplarokotetuista kyse. Ero kuitenkin on joka tapauksessa hurja. UK:n Delta-variantin seurannasta tautitapauksista nimittäin valtaosa on ollut alkuvuodesta 2021 rokottamattomilla, mutta kuolemien osuus suhteessa tautitapauksiin on rokotetuilla ollut merkittävästi korkeampi kuin rokottamattomilla.


Samaa esittää myös tuoreempi virallinen raportti UK:sta. Sivusta 31 eteenpäin: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1039677/Vaccine_surveillance_report_-_week_49.pdf


Kuin myös Walesin virallinen terveydenhuollon raportti:

Kuin myös Skotlannin virallinen terveydenhuollon raportti:


Lisäksi yksi tutkimus, joka on ainakin jonkinmoisessa ristiriidassa THL:n Hovin kanssa esittää, että Ruotsissa ihmisten kuolleisuus toisen rokotteen jälkeisinä viikkoina on keskimäärin yli 20% normaalia korkeampaa. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410

Seura: ”Kuinka usein koronarokotuksesta aiheutuu haittaa rokotetulle?

Kaukonen: ”Kahdeksasta yhdeksään rokotettua kymmenestä saa jotakin haittaa, lievimmillään ainoastaan käden kipua.

Fimeaan ilmoitetut yleisimmät haitat ovat kuume, vilunväristykset, päänsärky, väsymys, lihas- ja nivelkivut, suurentuneet ja kipeät imusolmukkeet, allergiset reaktiot, pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja rokotuskohdan reaktiot.

Koronarokotteet ovat hyvin tehokkaita, ja juuri sen takia niiden aiheuttamat paikalliset ja yleisoireet ovat yleisiä. Hieman yleistäen voidaan todeta, että koronavirusrokotteilla esiintyy yleisiä haittavaikutuksia jonkin verran enemmän kuin influenssarokotteilla.

Minä: Kaukosen vastaus alkaa rehellisen oloisesti. 80-90% rokotetuista saa rokotuksesta siis jotakin haittaa. Ihmettelenkin sitä, miksi useimmat ihmiset ovat valmiita hyväksymään nämä ”lievät haitat” ilman kyseenalaistamista. Tiedän monen ystäväni joutuneen päiväksi-kahdeksi niin kipeäksi rokotteen saatuaan, että töihin ei ole ollut asiaa. Yksikään näistä ystävistäni ei ymmärtääkseni edes ajatellut ilmoittavansa kohtaamastaan haitasta Fimealle. Uskallan veikata, että suurin osa tämän kirjoitukseni lukijoista tuntee useamman rokotetun, jolle on tullut kuumetta, kuukautiskierron häiriintymistä tai vaikkapa pistoskohdan kipua ja ilmoitus Fimealle on jäänyt tekemättä. Rokotteista ei vastaavalla todennäköisyydellä haittoja ole nähdäkseni koskaan aiemmin esiintynyt.
Kaukonen päättää vastauksensa selkeään vähättelyyn esittäessään, että koronarokotteiden haittoja esiintyisi vain jonkin verran enemmän kuin influenssarokotteella. Kansainvälisesti lääkehaittoja koostavalta Vigiaccess sivustolta (WHO) löytyy seuraava, jo vanhaksi käynyt tieto; Influenssarokotuksista haittavaikutuksia 266 955, kuolleita 1024. Ajalta 1968-2021. Koronarokotuksista haittoja 2 201 851, kuolleita 11 536. Ajalta 2020-2021 (tilanne syksy/2021)

Seura: ”Koronarokotteista on tehty Suomessa yli 20 000 haittailmoitusta, mikä on rokotusmääriin suhteutettuna lähes kymmenen kertaa enemmän kuin influenssarokotteista tehdyt ilmoitukset. Mistä näin suuri ilmoitusten määrä johtuu?

Kaukonen: ”Todennäköisesti kuluttajien lisääntyneestä tietoisuudesta siitä, että haittavaikutusilmoituksen voi tehdä. Siihenhän ovat oikeutettuja muutkin kuin terveydenhuollon ammattilaiset. Nyt ilmoituksia on tullut erityisesti kansalaisilta.

Kun normaalisti saamme lääkkeistä ja rokotteista yhteensä noin 5000 ilmoitusta vuodessa, niin pelkästään koronarokotteesta niitä tuli sama määrä heinäkuun alkuun mennessä. Suomalaiset ovat hyvin tunnollisia ja moni on kokenut velvollisuudekseen tehdä ilmoituksen vaikkapa olkapääkivusta.

Ilmoitusten lukumäärää tärkeämpää on se, että mistä ilmoitetaan. Valtaosa tapauksista on ollut aivan tyypillisiä rokotuksesta aiheutuvia reaktioita.

Minä: Fimealle haittavaikutusilmoituksia koronarokotteista on tullut 16.12.2021 julkaistuun raporttiin yhteensä n. 22000 kpl, joista käsittelemättä on Fimean ruuhkautumisen (?) vuoksi 15400 kpl! Käsitellyistä ilmoituksista (=n. 6800 kpl) terveydenhuollon ammattilaisilta on tullut n. 40%, eli 2700-2800 kpl. Jos sama osuus toteutuu myös vielä käsittelemättömissä haittailmoituksissa, terveydenhuollon ammattilaisten tekemien ilmoitusten yhteismäärän voisi olettaa olevan lähes 10000 kpl. Kaukosen pitäisikin mielestäni tuoda selkeästi ilmi, että jo pelkästään terveydenhuollon ammattilaisilta tulleiden koronarokotehaittailmoitusten määrä vaikuttaisi olevan n. kaksinkertainen kaikkien lääkkeiden ja rokotteiden yhteenlaskettuun normaaliin vuosittaiseen haittailmoitusten määrään verrattuna ja jos mukaan lasketaan vielä kuluttajat, niin luku kasvaa edelleen yli 100%. Tilanne on mielestäni hälyttävä, eikä sitä nyt auta alkuunkaan, että viranomainen yrittää vähätellä asiaa sivuillaan väittämällä, että haittailmoitusten määrä ei olisi oleellista tietoa.

Käsiteltyjen ilmoitusten ilmoittajalähteet Fimean oma tilasto 16.12. https://www.fimea.fi/tietoa_fimeasta/koronavirus-covid-19-/koronarokotteiden-haittavaikutusilmoitukset/kooste-koronarokotteiden-haittavaikutusilmoituksista:

Seura: ”Kuinka usein haitat ovat vakavia lääketieteellisesti arvioituna?”

Kaukonen: ”Hyvin harvoin. Esimerkiksi rokotevalmistaja Pfizer tutki 21 000 rokotetun vakavia haittoja, joita ovat kansainvälisten kriteerien mukaan rokotteesta aiheutunut kuolema, hengenvaara, sairaalahoidon tarve tai sen pitkittyminen, merkittävä ja pitkäkestoinen toimintakyvyn alentuma sekä synnynnäiset epämuodostumat.

Näitä vakavia haittoja ilmeni 0,6 prosentilla rokotetuista, mutta merkille pantavaa on se, että lumerokotteen saaneella samankokoisella verrokkiryhmällä vakavia haittoja ilmeni 0,5 prosentilla. Ero oli siis hyvin pieni.

Seuraavassa vaiheessa tutkijat kävivät läpi jokaisen vakavan haittatapauksen, tietämättä sitä, oliko henkilö rokotettu vai suolaliuosta lumeeksi saanut. Heidän arvionsa mukaan neljällä rokotetulla 21 000:sta eli noin 0,02 prosentilla haitta johtui rokotteesta.

Keittosuolaa saaneiden kohdalla yhdenkään haitan ei katsottu johtuneen rokotteesta. Kaikista sairaustapauksista siis lähes jokaisen arvioitiin johtuneen muusta kuin rokotteesta.

Ihmisiä sairastuu eri sairauksiin jatkuvasti. Vaikka näin kävisi heti rokotuksen jälkeen, siitä ei vielä seuraa se, että tauti olisi johtunut rokotuksesta.

Minä: Huh huh. Kaukonen nojaa vastauksessaan lähes yksinomaan lääkefirman, eli myyjän (Pfizer) omaan tutkimukseen. Lääkefirman, joka on jo aiemmin tuomittu useaan otteeseen epärehellisestä toiminnasta miljardikorvauksiin. No käydäänpä vähän tarkemmin tätä Pfizerin asiaa läpi:

Väärinkäytöksiä on paljastunut hiljalleen Pfizerin rokotteiden hyväksymisprosesseista USA:ssa. FDA:n olisi pitänyt huomata, käsitellä ja raportoida useat rokoteturvallisuustestausprosessissa esiintuodut ja nyt julkiseksi tulleet vääryydet, mutta jostain syystä prosessia ei ole näistä nostettu, vaan asiat on salattu kesken hyväksyntäprosessin. Turvallisuustestauksien tuloksia on siis väärennetty ja useita muita vilppejä nyt paljastunut koronarokotteen hyväksymysprosessissa.

https://seura.fi/asiat/tutkivat/sahlasiko-pfizerin-alihankkija-koronarokotteen-testauksessa/

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10186363/Researchers-running-arm-Pfizers-Covid-jab-trials-falsified-data-investigation-claims.html

https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-pfizer-covid-vaccine-risk-benefit-analysis-nntv-children/

Pfizer yritti salata testi-/hyväksyntädokumentit 55 vuodeksi, mutta oikeus määräsi luovuttamaan 500 sivua kuukaudessa. Ensimmäiset julkitulleet sivut ovat jo shokeeraavia. 1:38 rokotuksista johtaa haittaan, joista leijonan osa vakavia. Tämä on skandaali!

Bloggaaja tietokirjailija ja pitkäaikainen tutkiva journalisti Alex Berenson on kirjannut lähteineen tähän kirjoitukseensa helposti tarkastettavissa olevan tiedon, jonka mukaan enemmän henkilöitä kuoli rokotettujen ryhmässä kuin nk. vertailuryhmässä Pfizerin rokoteturvallisuustesteissä: https://alexberenson.substack.com/p/more-people-died-in-the-key-clinical

Tässä ruodittuna Pfizerin dokumentaatiosta paljastuneita hälyttäviä signaaleja, jotka viranomaiset ovat sivuuttaneet vähintään kyseenalaisin perustein: https://www.globalresearch.ca/bombshell-document-dump-pfizer-vaccine-data/5763397

Seura: ”Suomessa on ehkä eniten puhuttu nuorten miesten sydäntulehdusriskistä. THL:n mukaan alle 30-vuotiailla miehillä on havaittu neljä ylimääräistä sydäntulehdusta 100 000 rokotettua kohden. Minkä ohjeen antaisit sydänvaivoista kärsivälle nuorelle miehelle, jota rokotus huolettaa?”

Kaukonen: ”Riski on hyvin vähäinen. Aiheesta on tehty tutkimuksia, jotka osoittavat, että kaikissa ikäryhmissä on suurempi riski saada sydänlihastulehdus koronavirusinfektiosta kuin rokotteesta.

Sydänlihastulehdukset liittyvät nimenomaan RNA-rokotteisiin, ennen kaikkea Modernan Spikevax-rokotteeseen ja sen toiseen annokseen. Alle 30-vuotiaiden miesten kohdalla THL on rajannut käytettäväksi RNA-rokotteista ainoastaan Pfizer-Biontechin Comirnatya.

Adenovirusrokotteessa ei ole havaittu vastaavaa sydänlihastulehduksen riskiä, joten on mahdollista valita myös se.

Minä: Koronastakin sydänlihastulehduksia on tarjolla, mutta tiedemaailma tuntee melkoisen määrän tutkimustietoa, jossa esitetään nimenomaan rokotteiden nostamaa riskiä sydänoireisiin. En tiedä mistä johtuu, että Kaukoselle ei tunnu tulleen tutuksi nämä monet tutkimukset ja viralliset lähteet tästä aiheesta tai sitten hänen tapansa viestiä jättää nämä huomioimatta. Kirjaan tähän alas nyt muutaman:


Japani varoittaa rokotteiden aiheuttamista sydänlihastulehduksesta virallisesti ja kieltää julkisen tai yksityisen puolen kaiken epätasa-arvoisen kohtelun rokottamattomia kohtaan:
https://rairfoundation.com/alert-japan-places-myocarditis-warning-on-vaccines-requires-informed-consent/


Med Check -lehdessä julkaistu tutkimus Japanista: COVID-19 Vaccine: Strong association with cardiovascular death kertoo karua kieltään rokotteiden aiheuttamista sydänperäisistä kuolemista.
Koko lehti PDF: https://secureservercdn.net/160.153.138.219/08l.813.myftpupload.com/wp-content/uploads/2021/12/Med-Check-Tip-20-2021-0812.pdf


Tämän tuoreen Yhdysvaltain Sydänyhdistyksen julkaiseman tutkimuksen mukaan mRNA-rokotteet lisäävät merkittävästi akuutin sepelvaltimo-oireyhtymän ja muiden sydänsairauksien riskiä: https://www.thecardiologyadvisor.com/home/topics/acs/acute-coronary-syndrome-acs-biomarkers-mrna-covid19-vaccine/


Tuore American Heart Associationin tutkimus esittää, että 98% kaikista lasten sydänlihastulehduksista johtuisi nyt mRNA-rokotteista:
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583

Hong Kongissa tutkimuksin todettu merkittävästi kohonnut riski nuorilla sydänlihastulehdukseen rokotteen jälkeen: 
https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179


Tohtori Aseem Malhotra kertoo TV-haastattelussa nuorten kohonneesta sydänsairausriskistä ja UK:n kardiologien sekä tutkijoiden vaikenevan aiheesta, jotta eivät menettäisi lääketeollisuuden tutkimusrahoja: https://www.youtube.com/watch?v=9nj8gGhlR2s


Lisää:

https://www.news-medical.net/amp/news/20210920/Myocarditis-risk-from-mRNA-COVID-vaccines-re-evaluated-in-Canadian-study.aspx

https://trialsitenews.com/university-of-ottawa-heart-institute-retrospective-study-finds-1-in-1000-mrna-vaccinations-leads-to-myopericarditis/

https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/94892

Seura: ”Kuinka moni ihminen on joutunut rokotehaitan takia Suomessa sairaalahoitoon?”

Kaukonen: ”Valtakunnallista tietoa ei ole. Mutta kun aiemmin syksyllä levisi huhutietoa, että sairaalat täyttyisivät rokotehaittapotilaista, niin HUS teki selkeän ulostulon ja ilmoitti, että näin ei todellakaan ole.

Minä: Kaukosen vastaus on mielestäni melko heikolla pohjalla. Toki jos tietoa ei ole, sitä ei vain ole. Vain yksi sairaanhoitopiirimme on siis kerran sanonut julkisesti, että heidän osastonsa ei täyttyisi sillä hetkellä rokotehaittapotilaista? Uskon toki, että näin on ollut, mutta eikö kysymys ole vähän laajempi ja vakavuudessaan ansaitsisi vähän tarkempaa käsittelyä? Tutkitaanpa vähän tarkemmin löytyisikö maailmalta jotain signaaleja tai tilastoja, jotka voisivat kertoa tilanteesta jotain. Miltä ylikuolleisuus näyttää meillä ja maailmalla viime kuukausien ajalta? Huomioitava on, että siihen toki vaikuttaa mm. itse korona ja hoitovelkakin. Tarkempia tilastoja odotellessa voimme vain spekuloida ajatuksella voisiko 2021 ensimmäistä kertaa ihmisille annettavilla mRNA-rokotteilla kuitenkin olla jotain osuutta johonkin näistä:

https://www.thetimes.co.uk/article/mystery-rise-in-heart-attacks-from-blocked-arteries-m253drrnf

https://freewestmedia.com/2021/11/26/at-least-69-athletes-collapse-in-one-month-many-dead/

https://techstartups.com/2021/11/04/emergency-rooms-hospitals-australia-sweden-us-reporting-thousands-seriously-ill-patients-blood-clots-respiratory-issues-pandemic-many-don/

https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/10/26/1046432435/ers-are-now-swamped-with-seriously-ill-patients-but-most-dont-even-have-covid


FIFA:n datan mukaan pelaajistossa viisinkertainen nousu sydänoireissa vuonna 2021:
https://stephenc.substack.com/p/5-fold-increase-in-sudden-cardiac?s=09

Yhdysvalloissa yhtäkkiä lentäjien kuolleisuus pompannut kesällä 2021. Tässä ruodittuna asiaa tarkemmin: https://stevekirsch.substack.com/p/are-100-dead-us-airline-pilots-trying?r=ueaku&utm_campaign=post&utm_medium=email

Jännä yhteensattuma myös, että OECD:n viikottaista ylikuolleisuustilastoa kun katsoo viime viikoilta, niin joissain rokotetuimmissa maissa (Israel, Islanti, Espanja…) on jopa yli 20% keskimääräistä korkeampi kuolleisuus. Ja sama ilmiö myös käänteisenä. Eli useimmissa vähiten rokotetuissa maissa keskimääräistä vähemmän kuolleisuutta. https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=104676

Myös Suomessa ylikuolleisuus kasvulinjalla:

Ylikuolleisuus on nyt ollut vieläpä aivan viime viikot jopa yli 10% normaalia korkeammalla tasolla -rokotuksista huolimatta vai juuri niiden vuoksi? https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/koeti_vamuu_pxt_12ng.px/


Jotenkin erikoisesti nimenomaan joistakin rokotetuimmista maista tulee poikkeuksellisen paljon raportointia erikoisista kuolemien määrien nousuista:


Englanti ja Wales: https://www.hartgroup.org/recent-deaths-in-young-people-in-england-and-wales/

Skotlanti: https://www.bbc.com/news/uk-scotland-58899460.amp

Myös vastasyntyneiden kuolemat ainakin Skotlannissa erikoisen korkeissa luvuissa: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/234801ef-7b7c-424d-be70-f011393580f9

Taiwanissa raportoitu enemmän rokotekuolemia kuin koronakuolemia. https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/


Seura: ”Mitä sanoisit ihmiselle, jota kuitenkin rokotehaitta huolestuttaa?

Kaukonen: ”Haittoja ei tule vähätellä, mutta tulee muistaa, että koronavirusinfektio aiheuttaa myös nuorille vaikeaa tautimuotoa. Suomessa on ollut 20-30-vuotiaita tehohoidossa ja 30-39-vuotiaista on 11 menehtynyt koronavirustautiin. Rokottautuminen on paras keino suojautua koronavirusinfektiolta.

Nykytilanteessa lienee realistista olettaa, että meistä jokainen tulee kohtaamaan koronaviruksen jollakin aikavälillä. Tällöin henkilö voi itse punnita haluaako kohdata viruksen rokotettuna vai rokottamattomana.

Rokotteen ottamisessa tulee punnita rokotteesta saatavat hyödyt ja suhteuttaa ne siitä mahdollisesti aiheutuviin haittoihin. Useiden sairauksien kohdalla riski sairastua niihin on suurempi virustartunnan saaneella kuin rokotuksen ottaneella.

Minä: Kaukonen myöntää haastattelun vastauksissaan aiemmin, että 80-90% rokotetuista saa rokotteesta haittoja. Fimealle raportoinnin kynnys on ylittynyt 22 000 rokotuskerran osalta, jolloin henkilö tai häntä hoitanut ammattilainen on nähnyt aiheelliseksi raportoida rokotehaitasta Fimealle. Kynnys on siis ylittynyt vaikka Fimea on tiedottanut mm. rokotehaittailmoituslomakkeessa, että tavanomaisista haitoista ei tulisi raportoida.

On syytä huomioida erityisesti, että Fimean omien tilastojen mukaan Fimealle on raportoitu rokotehaittoina 16.12.2021 mennessä 139 kuolemaa. Rokotteen ja kuoleman välisiä yhteyksiä ei tosin ole vahvistettu. Fimean omien tietojen mukaan kuolemista 12 kpl on raportoitu 18-49 vuotiailta. Rokotteita on annettu vasta vuoden 2021 alusta ja toiset rokoteannokset nuorille aikuisille on annettu etupäässä vasta kesällä-syksyllä 2021. Jos vertaa näitä kuolemia tilastoituihin koronakuolemiin, jotka lasketaan erikoisesti tilastoissa lähes kaksinkertaiselta aikaväliltä vuoden 2020 alkupuolelta, pitäisi varoituskello soida. Edelleen toistan, että ilmoitettuja rokotehaittakuolemia ei ole vahvistettu johtuvaksi rokotteesta, mutta toisaalta myöskään vuoden 2021 osalta todelliset vahvistetut kuolinsyyt koronakuolemistakaan ei ole vielä selvillä, vaan tilasto niiden osalta julkaistaan joulukuussa 2022. Tilastokeskuksen virallinen vuoden 2020 tilasto koronakuolemista julkaistiin 10.12.2021. Sen mukaan koronaan kuolleiden keski-ikä 84 oli yli 2 vuotta suomalaisen keskimääräisen elinikää korkeampi. Alle 50 vuotiaita kuoli vuonna 2020 koronaan 8 henkilöä.
https://www.stat.fi/til/ksyyt/2020/ksyyt_2020_2021-12-10_kat_009_fi.html

Fimealle rokotehaittoina raportoitujen kuolemien määrät ikäryhmittäin 16.12.2021

Varmaa on, että niin tunnetuista kuin vielä tuntemattomistakin rokotehaitoista 100% tulee rokotetuille ja 0% rokottamattomille, kun haitat itse koronataudista jakaantuvat tasaisemmin.

3 kommentti tähän julkaisuun: “Ajatuksia Fimean ylilääkäri Maija Kaukosen väitteistä Seurassa 7.12.2021

 1. Jorma Löfström

  Hyvää duunia pls, jatka. Bit Chute tai youtubesta mm :
  virologian prof Dolores Cahill Irlanti
  dr Mercola MD USA
  virol prof Didier Auriol, Ranska
  Vladimir Zelenko Dr USA
  Googlaa Bit chute : valitse 99,9
  Miksi Fimea kielsi Hydroxiclorokiinin reseptien kirj oikeudet tav lääkäreiltä muutama kk ennen kuin Corona puhkesi

  Vastaa
 2. Paluuviite: Rokotekatastrofi? - vapaasana.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *